Spring naar content

Platform Klimaataanpak in gemeente Rheden

De gemeente Rheden en vijf energiegroepen hebben een ‘Platform Klimaataanpak Rheden’ opgericht en hiervoor een convenant ondertekend. Al langere tijd zijn zij met elkaar in gesprek over de vraag hoe inwoners actief betrokken kunnen worden bij de klimaataanpak, waar de energietransitie onderdeel van is. Centrale vragen zijn: Hoe kan er meer worden samengewerkt en hoe kunnen inwoners bijdragen aan de klimaatadaptatie en het terugdringen van de CO2 uitstoot? De gemeente Rheden streeft er namelijk naar om per 2040 CO2 neutraal te zijn.

Illustratie van alle deelnemers van het platform Klimaataanpak Rheden

Het convenant is door de vijf energiegroepen uit Dieren Noord-Oost, Dieren West, Dieren Zuid, Ellecom en Laag-Soeren ondertekend. Het uitgangspunt is dat uiteindelijk alle wijken en dorpen in de gemeente hun plek bij het platform gaan innemen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

“Het eindpunt van een lange aanloop en het begin van een mooie samenwerking om handen en voeten te geven aan de klimaataanpak in onze gemeente”, zo markeerde wethouder Klomberg het moment waarop de handtekening werd gezet onder het convenant dat deze samenwerking bekrachtigd. “Ik hoop dat we merken dat deze samenwerkingsvorm een soort van vliegwiel wordt om de energietransitie mogelijk te maken. En dat inwoners kritisch blijven, alleen zo komen we vooruit.”

Wat eraan vooraf ging
Verschillende wijken in de gemeente Rheden werken op dit moment al aan onder andere isolatieprojecten, het gezamenlijke inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatiematerialen en het aanleggen van een zonneveld. En in sommige wijken is al nagedacht over wat de beste wijze lijkt om de woningen energie- en uiteindelijk klimaatneutraal te maken. Om de energietransitie te laten slagen is in de uitvoering van alle plannen de medewerking van inwoners hard nodig.

Het Platform
De ondertekening van het convenant maakt het mogelijk om gezamenlijk iets te kunnen betekenen voor de Rhedense inwoners daar waar het gaat onze gemeentelijke klimaataanpak. De komende periode staat in het teken van het opstellen van een gezamenlijke agenda die duidelijk maakt wat er opgepakt wordt. De energiegroepen hebben contact met de gemeente en inwoners en kunnen zo helpen om belangrijke onderwerpen bij beide onder de aandacht te brengen. Ook maakt het platform gebruik van www.watisjouwrheden.nl als online communicatiemiddel. Daar staan de energiegroepen al genoemd onder “initiatieven”. De komende tijd wordt dit onderdeel van de website uitgebouwd met de activiteiten en contactgegevens van de leden van het platform.

Dirk Wolsink van Klimaatactief Dieren Zuid: “We willen met onze activiteiten en dit platform mensen enthousiasmeren, meenemen en laten aansluiten waar dat kan. ‘Alle kleine beetjes helpen’ is ons motto. We richten ons op onze wijkgenoten. Iedereen is welkom om mee te doen, ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren en in praktische zin te ondersteunen bij projecten.”

Inwoners die op de hoogte willen blijven en niets willen missen, kunnen zich voor de nieuwsflits aanmelden via de button op homepage van deze website. En vragen of ideeën kunnen nu al gesteld worden via het contactformulier. Alle leden van het platform hopen de komende jaren samen mooie stappen te zetten in de verduurzaming van onze gemeente en een bijdrage te leveren aan de klimaataanpak in onze huizen, wijken en dorpen.

Volg ons op