Spring naar content

Energieteams in de wijken

In verschillende wijken zijn energieteams opgericht: wijkteams bestaande uit wijkbewoners die de handen ineen hebben geslagen. Met projecten, door het uitwisselen van ideeën en met bijeenkomsten helpen wijkbewoners elkaar om te verduurzamen.

Meepraten en -doen in je eigen wijk

Het gesprek tussen onder andere de gemeente en inwoners, over hoe de grootschalige duurzame energie opwek (windmolens, zonnevelden e.a.) er in Rheden uit moet gaan zien, is nog in volle gang. Maar inwoners kunnen vandaag ook al zelf aan de slag gaan! Want een zonneveld of windmolen zorgt wel voor groene stroom, maar niet voor de noodzakelijke aanpassingen in huis om straks in 2040 van het aardgas af te kunnen gaan bijvoorbeeld.

Maar dat hoeft je niet alleen uit te zoeken. Elke wijk heeft namelijk een eigen energieteam!
Wilt u weten wat er in uw wijk speelt of hoe u mee kunt doen? Neem dan contact op met het buurtinitiatief bij u in de buurt:

De wijkteams verschillen onderling in samenstelling, werkwijze en aandachtspunten. Maar allen hebben hetzelfde doel: met elkaar de voorbereidingen aangaan die nodig zijn voor de energietransitie die op ons afkomt. Voorbereidingen die zijn gericht op het isoleren van de woningen en het benutten van daken voor de plaatsing van zonnepanelen. De wijkgroepen werken met elkaar samen en voeren gezamenlijk overleg met de gemeente over het beleid en plannen voor uitvoering.

Is er nog geen energieteam in jouw wijk en denk je erover om er een op te starten? Neem gerust contact op met een bestaand wijkteam. Zij kunnen je vertellen wat er zoal bij komt kijken. Bestaande wijkgroepen helpen graag met raad en daad.