Spring naar content

Subsidies en leningen

Wil jij minder energie verbruiken in jouw huis en heb je interesse in het isoleren van jouw woning, het plaatsen van zonnepanelen of een (hybride) warmtepomp? Er is een aantal subsidies en leningen beschikbaar, die je kunnen helpen om dit te betalen. Hieronder vind je meer informatie.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer.nl kun je kijken of er een subsidie of lening beschikbaar is voor het verbeteren van jouw huis.
Let wel goed op bij wie je de subsidie of lening moet aanvragen, dit kan de landelijke Overheid zijn, de Provincie of gemeente Rheden.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.
Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Kijk daarvoor op deze website van de Rijksoverheid

VvE energiebespaarlening

Wil je als Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de slag met de verduurzaming van je appartementencomplex? Met de VvE Energiebespaarlening kun je energiebesparende maatregelen nemen. Wil je de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan, maar alleen in combinatie met een andere energiebesparende maatregel. Een andere belangrijke voorwaarde is dat VvE uit tenminste 10 wooneenheden bestaat.
LET OP: Geld lenen kost geld!

Toekomstbestendig wonen lening gemeente Rheden

Belangrijk bericht: Tijdelijke sluiting Toekomstbestendig Wonen Lening

Vanaf 31 mei 2023 worden er geen nieuwe aanvragen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening meer in behandeling genomen. Externe factoren, zoals de stijgende energielasten, hebben geleid tot een enorme toename van aanvragen. Het overweldigende succes van de regeling heeft er echter toe geleid dat het het financiële plafond van de regeling is bereikt. De gemeente Rheden begrijpt dat dit teleurstellend kan zijn, daarom zullen zij jou zo goed mogelijk informeren over andere leningen en subsidies die beschikbaar zijn. In het najaar wordt gekeken of de lening in deze of in andere vorm terugkeert.

Heb je vragen hierover? Dan kunt je contact opnemen via duurzaamwonen@rheden.nl.

Wil je als Stichting of Vereniging verduurzamen ?

Belangrijk bericht: Tijdelijke sluiting Stimuleringslening Zakelijk

Vanaf 31 mei 2023 worden er geen nieuwe aanvragen voor de Zakelijke Stimulerings Lening meer in behandeling genomen. Externe factoren, zoals de stijgende energielasten, hebben geleid tot een enorme toename van aanvragen. Het overweldigende succes van de regeling heeft er echter toe geleid dat het het financiële plafond van de regeling is bereikt. De gemeente Rheden begrijpt dat dit teleurstellend kan zijn, daarom zullen zij jou zo goed mogelijk informeren over andere leningen en subsidies die beschikbaar zijn. In het najaar wordt gekeken of de lening in deze of in andere vorm terugkeert.

Heb je vragen hierover? Dan kun je contact opnemen via duurzaamwonen@rheden.nl.

Subsidieregeling ‘Mijn huis, mijn toekomst’ Rheden

Het doel van de subsidieregeling ‘Mijn huis, mijn toekomst’ is het levensloopbestendig en duurzaam maken van woningen in de gemeente Rheden. Je kunt als inwoner van gemeente Rheden een select aantal woningverbeteringen doorvoeren met behulp van een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Deze regeling is bedoelt voor inwoners vanaf 55 jaar, woonachtig in de gemeente Rheden en geldig voor zowel een huur- als koopwoning.

De gemeente vergoedt tot een maximaal bedrag van € 650,00 voor de woningaanpassing. Voor duurdere woningaanpassingen kun je daarvoor als woningeigenaar een beroep doen op de Toekomstbestendig wonen lening.

Deze regeling heeft een preventief karakter. Door samen met jou als inwoner te werken aan het levensloopbestendig maken van je woning, wordt het risico op ongelukken in huis verkleind, maar worden woningen ook verduurzaamd.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze regeling, of wil je gebruik maken van deze regeling? Ga dan naar de website van de Gemeente Rheden.