Spring naar content

Subsidies en leningen

Wil jij minder energie verbruiken in jouw huis en heb je interesse in het isoleren van jouw woning, het plaatsen van zonnepanelen of een (hybride) warmtepomp? Er is een aantal subsidies en leningen beschikbaar, die je kunnen helpen om dit te betalen. Hieronder vind je meer informatie.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer.nl kun je kijken of er een subsidie of lening beschikbaar is voor het verbeteren van jouw huis.
Let wel goed op bij wie je de subsidie of lening moet aanvragen, dit kan de landelijke Overheid zijn, de Provincie of gemeente Rheden.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.
Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Kijk daarvoor op deze website van de Rijksoverheid

VvE energiebespaarlening

Wil je als Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de slag met de verduurzaming van je appartementencomplex? Met de VvE Energiebespaarlening kun je energiebesparende maatregelen nemen. Wil je de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan, maar alleen in combinatie met een andere energiebesparende maatregel. Een andere belangrijke voorwaarde is dat VvE uit tenminste 10 wooneenheden bestaat.
LET OP: Geld lenen kost geld!

Toekomstbestendig wonen lening gemeente Rheden

Heb je plannen voor het verduurzamen van jouw eigen woning? Of kijkt je uit naar mogelijkheden om jouw huis aan te passen, zodat je er ook in de toekomst fijn en veilig kunt wonen? Het kan dan zijn dat je die verbeteringen niet zelf kunt financieren. Om je daarbij te ondersteunen bieden we samen met de Provincie Gelderland de lening Toekomstbestendig wonen aan. Hiermee kunt je een lening of hypotheek met een gunstige rente afsluiten. De lening of hypotheek sluit u af bij Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn), daarvoor heb je wel eerst een toekenning nodig van de gemeente Rheden. Op de website van de gemeente Rheden, staat uitgebreid beschreven wat nodig is om in aanmerking te komen voor deze lening.

LET OP: Geld lenen kost geld. Om een goede afweging te maken en om te kijken welke van de 4 leningsvormen het beste bij je past, kun je advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Wil je als Stichting of Vereniging verduurzamen ?

Ook kun je als stichting binnen de gemeente Rheden, gebruik maken van een zakelijke stimuleringslening bij Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn). Bekijk de voorwaarden van zakelijk lenen voor verduurzaming op de website van Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn).
LET OP: Geld lenen kost geld.

Subsidieregeling ‘Mijn huis, mijn toekomst’ Rheden

Het doel van de subsidieregeling ‘Mijn huis, mijn toekomst’ is het levensloopbestendig en duurzaam maken van woningen in de gemeente Rheden. Je kunt als inwoner van gemeente Rheden een select aantal woningverbeteringen doorvoeren met behulp van een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Deze regeling is bedoelt voor inwoners vanaf 55 jaar, woonachtig in de gemeente Rheden en geldig voor zowel een huur- als koopwoning.

De gemeente vergoedt tot een maximaal bedrag van € 650,00 voor de woningaanpassing. Voor duurdere woningaanpassingen kun je daarvoor als woningeigenaar een beroep doen op de Toekomstbestendig wonen lening.

Deze regeling heeft een preventief karakter. Door samen met jou als inwoner te werken aan het levensloopbestendig maken van je woning, wordt het risico op ongelukken in huis verkleind, maar worden woningen ook verduurzaamd.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze regeling, of wil je gebruik maken van deze regeling? Ga dan naar de website van de Gemeente Rheden.