Spring naar content

Besluit over grootschalige aquathermie

In 2050 is elk gebouw aardgasvrij. In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat in 2030 onder regie van de gemeenten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen zijn verduurzaamd of aardgasvrij zijn gemaakt.

Het project ‘Warmte uit Water’

De samenwerking Warmte uit Water streeft ernaar, voor de gebouwde omgeving, gemeenten te begeleiden bij het ontwikkelen van een collectief warmtenet met aquathermie als belangrijkste bron. Het doel is de ontwikkeling van grootschalige toepassing van aquathermie een goede start te geven. Hierbij wordt gedacht wordt aan warmtenetten met tenminste 5000 woningen. Vanuit de samenwerking Warmte uit Water wordt gestart, samen met de gemeente Zutphen en Lingewaard/Arnhem-Zuid, met twee warmteprojecten. 

De intentie is om op termijn op basis van de geleerde lessen ook te starten met (de begeleiding van) vergelijkbare warmteprojecten bij andere gemeenten zoals Rheden, Tiel en West Maas en Waal. 

De begeleiding richt zich op de fase tot en met de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de warmtenetten. De betreffende warmtenetten in deze vijf gemeenten tezamen betreffen meer dan 40.000 bestaande woningen.

Warmte uit Water is een samenwerkingsverband van Alliander, Rijkswaterstaat en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten en wordt gesteund voor de Provincie Gelderland.

Warmte uit Water samenwerking

Bekijk hier een praktijkvoorbeeld, het project in Zutphen wordt hier uitgelegd.

Meer informatie over Warmte uit Water is te vinden op de website: de Bouwcampus

Volg ons op