Spring naar content

Wil je weten welke subsidies en leningen er zijn maar ook hoe je deze kunt aanvragen?

Je huis aardgasvrij maken kost veel geld. Gelukkig kunnen die kosten verlaagd worden. Enerzijds door gezamenlijke inkoopacties (massa = kassa). Anderzijds zijn er gelukkig landelijke subsidies die het totale investeringsbedrag tot wel 20 á 30% kunnen verlagen. Dit zijn de ISDE-subsidies (duurzame energie en energiebesparing).

De subsidie geldt voor spouwmuur- en gevelisolatie, voor vloer- en dakisolatie, HR++ of tripleglas, een isolerend kozijnpaneel en een isolerende deur. Neem je één maatregel dan bedraagt de subsidie 15%, maar neem je er twee dan loopt die op tot 30%. Op de website van RVO Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) (rvo.nl) staat hoeveel subsidie je kan krijgen en hoe je het kan aanvragen.

Maar ook met collectieve inkoopkorting en subsidies zal er onderaan de streep een flink investeringsbedrag staan. Daarnaast zijn er gunstige manieren om geld te lenen voor energiebesparende maatregelen: bijvoorbeeld de Energiebespaarlening, of een extra hypotheek.

  1. Informeer bij de bank welke mogelijkheden zij bieden om de verduurzaming van je huis te financieren. Meerdere hypotheekverstrekkers hebben een gunstige rente als je je huis wilt verduurzamen.
  2. Je maakt gebruik van de Energiebespaarlening van het Warmtefonds. Daar kun je tegen een gunstige rente een lening of hypotheek afsluiten.

De landelijke Energiebespaarlening vanuit het Nationaal Warmtefonds is voor huishoudens die een verzamelinkomen tot € 45.014,- per jaar hebben, zij betalen vanaf 1 november 2022 géén rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen. Op deze manier kunnen ook mensen met een kleine beurs hun woning verduurzamen! De landelijke overheid wil deze leenmogelijkheid in ieder geval twee jaar in stand houden. Daarna wordt deze geëvalueerd.

Kijk voor een overzicht op van alle subsidies en leningen op de website van het Regionale Energielokt Rheden, Financiering energie besparen of check de Energiesubsidiewijzer.