Spring naar content

Rheden CO2-neutraal in 2040

In onze samenleving wordt hard gewerkt aan het niet meer gebruiken van fossiele energie, zoals aardgas en aardolie. Want deze stoten veel CO2 uit en dat zorgt er onder andere voor dat de aarde opwarmt. Voor een duurzame leefwereld voor de komende generaties moeten we andere energiebronnen gebruiken, zoals energie van de zon, de wind of warmte uit de bodem. Ook voor het verwarmen van ons huis bijvoorbeeld. Onze woningen worden de komende 30 jaar geleidelijk allemaal aardgasvrij.

Burgerakkoord

Deze website is een bron van informatie en inspiratie voor alle inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in de gemeente Rheden. Met tips over subsidies bijvoorbeeld en met inspirerende verhalen van inwoners over hoe zij hun huis verduurzamen. Ook vind je op de site welke initiatieven er allemaal al zijn in onze gemeente om bijvoorbeeld duurzame energie op te wekken of te besparen.