Spring naar content

Bewoners Pijnboomhof in Dieren vullen het grondwater aan

Ieder huishouden op de Pijnboomhof in Dieren Noord heeft deze week een grote groene gieter ontvangen. Daarmee kunnen zij aan hun eigen pomp het water tappen dat ze zelf opvangen en hun planten begieten. Zij hebben namelijk op eigen initiatief en in samenwerking met de gemeente Rheden, in hun buurt de opvang en infiltratie van schoon dakwater naar het grondwater gerealiseerd. Een feestelijke opening wordt op een later moment gehouden als Covid19 het weer toelaat.

Begin 2019 benaderde een bewoner van de Pijnboomhof de gemeente met de vraag of er een regenton geplaatst mocht worden op gemeentegrond. Een regenton is een goede eerste maatregel om regenwater op te vangen. Bij een beetje bui is de ton echter al vol en komt het overgrote deel van het regenwater toch nog in het riool terecht. Met een enthousiaste werkgroep is vervolgens een plan uitgewerkt om het schone regenwater van de daken via een wadi naar het grondwater te infiltreren. Zo wordt het grondwaterpeil in de buurt flink opgekrikt en kunnen bewoners via een grondwaterpomp centraal op het plein water tappen om de planten water te geven. Zo is er ook minder schoon kraanwater nodig in droge en warme zomers. Duurzaam denken en doen dus.

De acties die vanaf half juli 2020 zijn uitgevoerd:

  • De afvoer van het regenwater aan de voorzijde van de woningen/bergingen is afgekoppeld van de riolering
  • Er zijn, waar men dat wilde, regentonnen geplaatst
  • De afvoer van het regenwater loopt nu via een goot naar de straat
  • De welbekende straatkolken in het trottoir zijn afgekoppeld van het riool
  • Er is een gevarieerde speelse aanleg van de infiltratie gerealiseerd, de wadi (zie de foto)
  • Het regenwater loopt nu via een hemelwaterriool op de Pijnboomhof naar de wadi
  • Er is een overstort naar de vijver gerealiseerd zodat bij extreem zware buien het water daarheen weg kan
  • Er is een pleinpomp geplaatst op een centrale plek waaruit bewoners schoon grondwater kunnen tappen voor tuin en plant

Het resultaat is ook al globaal berekend. Met de realisatie van dit plan stroomt er circa 3,5 miljoen liter water per jaar aan dak- en straatwater niet meer in het riool van de Pijnboomhof. Dit wordt nu gebruikt om het grondwaterpeil aan te vullen. Dat is een prestatie om trots op te zijn.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het resultaat? Loop dan eens langs de wadi; deze is te vinden langs het wandelpad tussen de Vlierhof en de Iepenhof in Dieren. De pleinpomp staat centraal op de Pijnboomhof in Dieren.

Wil je zelf ook met je buurt aan de slag? Stuur dan een mail naar info@duurzaamwonen@rheden.nl.

foto van de wadi aan de pijnboomhof in dieren

Volg ons op