Spring naar content

De 3-30-300 regel voor een groene en gezonde leefomgeving

De vuistregel

De 3-30-300-regel is opgesteld door Cecil Konijnendijk van den Bosch, expert in Urban Forestry en onder meer werkzaam aan de Universiteit van British Columbia in Canada. Cecil Konijnendijk heeft zijn regel ontwikkeld vanuit de wens om de leefomgeving groener en zo gezonder te maken. De regel dient hoofdzakelijk als communicatiemiddel om belangstellenden en overheden aan het denken te zetten.

Om aan de 3-30-300-regel te voldoen moet een pand voldoen aan elk van de drie losse onderdelen van de regel. Zowel particuliere als gemeentelijke bomen dragen bij aan de regels:

  • De 3-regel staat voor het zicht op drie ‘significante’ bomen vanuit elk (woon)pand. Een boom heeft dan een kroonoppervlak (of kroonprojectie) van 28 m2 en die staat binnen 25 meter van het pand.
  • De 30-regel staat voor het percentage boomkroonbedekking in de directe omgeving (500 meter) van een pand.  
  • De 300-regel staat voor de maximale afstand in meters tot een park of koele openbare plek/plantsoen vanaf een pand.

De uitkomst voor de gemeente Rheden:

Cobra Groeninzicht heeft samen met de landelijke Stichting Operatie Steenbreek voor alle gemeenten de 3-30-300 kaarten gemaakt. In het kort de uitkomsten in onze gemeente per regel:

  • De 3-regel: het tekort aan (volwassen) bomen met name in Velp Zuid zich voordoet, ook vele straatjes in het dorp Rheden en in verschillende buurten in en rond het centrum van Dieren.
  • De 30-regel: de schaduwwerking van bomen tekort schiet in Velp (met uitzondering van Velp Noord), Rheden en Dieren (met uitzondering van Dieren West en Dieren Noordoost).
  • De 300-regel: uitsluitend in een deel van Dieren Zuid en op een enkel deel van industrieterreinen niet voldoet omdat de afstand tot een koelteplek ligt tussen de 300 en 400 meter.

Rapportcijfer

Als de verschillende scores uit de 3-30-300 regel worden samengevat, ontstaat er een kaart die toont in hoeverre een woning of gebouw voldoet. Volgens de onderzoekers scoort in de gemeente Rheden 63% van de panden een voldoende, het landelijk gemiddelde ligt dit op 40%.

Wat doet de gemeente Rheden er mee?

De regel wordt landelijk gehanteerd als vuistregel. Het is niet realistisch om te verwachten dat alle panden ooit gaan voldoen aan de 3-30-300 vuistregel. De vuistregel wordt ingebracht in de projecten binnen de gemeente Rheden en dient als een van de kaders.

Bekijk hier de kaarten

In de kaart kan geschoven worden en ingezoomd tot op pandniveau. In de ‘balk’ op de kaart, bovenaan rechts, staat de legenda (groene blokje met de 3 streepjes) en de lijst met lagen (groene blokje met de 3 lagen), zie hiernaast.

In de lijst met lagen kun je kiezen (aanvinken) welke kaart je wilt zien. Een blauw vinkje geeft aan dat deze kaart actief is. Door daarna te klikken op de legenda wordt de legenda van deze laag zichtbaar.

Volg ons op