Spring naar content

Gemeente Rheden gaat fors inzetten op verbetering van de biodiversiteit

De Rhedense gemeenteraad heeft dinsdag 29 juni jl. unaniem ingestemd met de ‘Startnotitie Biodiversiteit’. Daardoor kan het college van B&W verder met de plannen om de biodiversiteit in de gemeente Rheden te vergroten. De ambitie om de achteruitgang te verminderen stond al in de Omgevingsvisie Buitengebied van 2019. Met dit besluit heeft de Raad aangegeven de biodiversiteit te willen behouden én op onderdelen te versterken. Beleid op dit terrein is voor veel gemeenten nieuw.

Biodiversiteit

De rijkdom aan alle verschillende vormen van leven op aarde, staat overal ter wereld onder druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Momenteel is er nog maar 15 procent over van de inheemse planten- en diersoorten die wij in 1900 in ons land hadden! Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 40 procent.

Ook in de gemeente Rheden staat de biodiversiteit onder druk. Het is belangrijk dat we niet alleen maar duiven hebben, maar ook mussen; niet alleen maar gras, maar ook een diversiteit aan bloemrijke kruiden. Variatie is nodig voor het evenwicht in de natuur. Als er veel verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht en dit is ook van belang voor onze gezondheid.
De gemeente wil dat evenwicht bereiken door onder andere kaders op te stellen waarmee bij iedere ontwikkeling in de gemeente rekening gehouden moet worden met biodiversiteit. En ook door inwoners en landeigenaren te stimuleren maatregelen te treffen om de biodiversiteit te behouden, dan wel te versterken. Een vleermuizenkast biedt onderdak; extra bossages in een open landschap biedt meer ‘woonruimte’ aan vogels en bij-vriendelijke beplanting en een kruidenrijk dak helpen ook.  Daarnaast wil de gemeente het onderwerp steviger verankeren in het eigen beheer en onderhoud van het openbare groen. Tenslotte wil de gemeente straks samen met inwoners meer gaan samenwerken aan kleinschalige projecten in hun buurt. Via de Ikbuurtmee-cheques zijn al mooie initiatieven tot stand gebracht.

Marc Budel, wethouder Natuur en Landschap – gemeente Rheden

Ik ben blij dat de gemeenteraad heeft gekozen voor deze hoge ambitie. Het is belangrijk de achteruitgang te stoppen en te werken aan het herstel en vergroten van de biodiversiteit. Juist ook vanwege de klimaatveranderingen. Met een robuust ecosysteem kunnen we CO2 vastleggen, plaagsoorten het hoofd te bieden, de waterhuishouding reguleren en hittestress voorkomen. Maar we beginnen niet op nul. Wij zien al veel initiatieven van inwoners, landeigenaren, agrariërs en natuurorganisaties. Dat stemt mij hoopvol en positief voor de toekomst.

De plannen worden nu verder uitgewerkt en dit najaar besproken met organisaties en inwoners. Uiteindelijk zal dit resulteren in een biodiversiteitsbeleid voor de komende jaren.

Volg ons op