Spring naar content

Inwoners buigen zich over de klimaatopgave

Rheden CO2 neutraal in 2040: Inwoners kunnen meepraten via Burgerberaad

Een kwart van alle inwoners, tientallen inwoners, werkgevers en ambtenaren van de gemeente Rheden krijgen rond maart 2022 een uitnodiging om mee te doen aan een zogenoemd ‘burgerberaad’ over de klimaatopgave. Zij gaan de gemeenteraad adviseren over de maatregelen die nodig zijn om ons doel te behalen: Rheden CO2 neutraal in 2040.

De 10.000 inwoners worden via loting uitgekozen, het is de bedoeling dat uiteindelijk 313 burgers daadwerkelijk meedoen. Daarnaast nemen 60 werkgevers en ruim 60 ambtenaren en politici deel. Bovendien kunnen ruim 60 inwoners die over dit onderwerp willen meepraten, maar die niet zijn ingeloot, als ‘vrijdenkers’ meedoen. Het burgerberaad legt de focus op de afgesproken Rhedense Klimaatdoelen; in het uiteindelijke burgerakkoord staan de bouwstenen en de maatregelen die daaraan gaan bijdragen.

Met de komst van een burgerberaad wordt gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving. De aanpak met loting is afkomstig van de stichting G1000.nu, een burgerinitiatief dat de afstand tussen burgers en politiek wil overbruggen. G1000.nu is ook betrokken bij het Rhedense project. De Rhedense gemeenteraad stemde dinsdag 14 december 2021 in met het ambitieuze inspraaktraject.

Om tot een goed advies te komen wordt een uitvoerig traject bewandeld. Er vinden cafés plaats met ambtenaren en sleutelfiguren uit de verschillende dorpen om het burgerberaad goed voor te bereiden. Daarna zijn er cafés en gesprekstafels met inwoners, werkgevers en ambtenaren, een burgertop en verschillende burgerfora om tot een burgerakkoord te komen. In dit burgerakkoord staan bouwstenen, voorstellen en adviezen aan de gemeenteraad.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad  in december 2022 opnieuw besluit over de beleidskaders voor de Rhedense Klimaataanpak. Pas daarna worden  scenario’s opgesteld voor de gebieden waar mogelijkheden voor grootschalige opwek worden gezien door bestuur en inwoners.

Dorus Klomberg, wethouder Duurzaamheid: “De raad heeft een belangrijk besluit genomen, dat een nieuwe dimensie geeft aan samenwerken met onze inwoners en ondernemers. Het is andere manier dan we gewend zijn om hen serieus mee te laten praten over en richting te geven aan zo’n belangrijk onderwerp dat over de toekomst van ons allemaal gaat. Ik ben blij dat we het komende jaar uitvoerig de tijd zullen en kunnen nemen, zodat er over een jaar een gedragen besluit genomen kan worden.”

Volg ons op