Spring naar content

Kort verslag Energiecafé Dieren-West 16 februari 2023

Op donderdag 16 februari jl. heeft het Energiecafé plaatsgevonden voor bewoners van Dieren-west.
Geïnteresseerden zijn deze avond door de gemeente Rheden bijgepraat over de voortgang van het Wijk Uitvoeringsplan (WUP). Dieren-West is nl. een van de eerste wijken in de gemeente Rheden waarvoor een WUP ‘in wording’ is. In dit uitvoeringsplan zal komen te staan hoe de wijk de komende jaren aardgasvrij kan worden.

De avond is gestart met een uitleg over hoe gemeente Rheden, samen met o.a. de Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW), bewoners, Bureau Transitiereizen, Klimaatverbond, bureau Janssen & Johann, WDW en Woab, gezamenlijk bezig zijn geweest om de eerste contouren van het WUP te schetsen.

Hierna heeft Vivare het stokje overgenomen en vertelt hoe zij op dit moment bezig zijn met het verduurzamen van hun huurwoningen. Woab liet vervolgens zien wat er allemaal aan alternatieve energiebronnen onderzocht is en wat daarbij van elk van deze energiebronnen de voor- en nadelen zijn.

Tot slot is er gekeken naar de vervolgstappen die er komend jaar op de planning staan, zoals het realiseren van een plan van aanpak om te kunnen isoleren op een zo dier- en natuurvriendelijke manier. De gemeente Rheden is bezig met het aanstellen van een netwerkbouwer voor Dieren-West, die ervoor kan zorgen dat inwoners één aanspreekpunt krijgen voor vragen over het WUP.

Deze editie van het Energiecafé werd gekenmerkt door een kritische discussie rondom inwonersparticipatie in het WUP. Vanuit enkelen aanwezigen werd de zorg geuit dat het huidige WUP momenteel nog niet voldoende de stem van de inwoners heeft meegenomen. Inwonersparticipatie is echter een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd WUP, dat uiteindelijk voor én door inwoners gedragen moet worden. Wethouder Paul Hofman heeft deze kritische noot dan ook zeer ter harte genomen.

Naast de inloopkoffiespreekuren en het vervolgen van dergelijke informatieavonden en Energiecafés, gaat de gemeente Rheden de komende tijd dan ook verder in gesprek hoe inwoners goed betrokken kunnen blijven worden in de komende vervolgstappen.

Tijdens de avond is een vragenformulier uitgedeeld om de wensen van de aanwezigen te peilen. Naast behoefte aan communicatie (regelmatige nieuwsbrief en op de hoogte houden van bewonersavonden) hebben de mensen ook wel aangegeven behoefte te hebben aan bepaalde mate van ontzorging en deelname aan gezamenlijke inkooptrajecten.

Diverse inwoners hebben hulp aangeboden. Dit varieert van het geven van informatie over verduurzamen aan buurtbewoners, tot het helpen bij het ophangen van nestkastjes. De gemeente Rheden is daar heel blij mee!

Heb je ideeën, vragen of wil je meer weten over het WUP? Stuur gerust een e-mail naar: duurzaamwonen@rheden.nl.

Wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief Wijk Uitvoeringsplan Gemeente Rheden?
Klik dan op de button hieronder en laat jouw naam en e-mailadres achter, zodat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Wil je de powerpoint presentatie van deze avond nog graag ontvangen, zodat alle je alle informatie op je gemak kunt teruggelezen? Stuur ons dan gerust een e-mail: duurzaamwonen@rheden.nl.

Hieronder data voor het Inloopspreekuur in de Ontmoetingskerk in Dieren:

DatumTijd
  
Do 30 maart 202313.00 -15.00 uur
Vrij 31 maart 202311.00-13.30 uur
Wo 5 april 202313.00 -15.00 uur

Met energieke groet,

Gemeente Rheden – Team Energie Transitie

Volg ons op