Spring naar content

Onafhankelijke stichting G1000.nu aan de slag met Burgerberaad in Rheden

Partnerovereenkomst getekend!

Hoe wordt gemeente Rheden CO2-neutraal? Dat is de vraag waar in Rheden via een burgerberaad antwoord op gegeven gaat worden. Stichting G1000.nu gaat inwoners, organisaties, ambtenaren en politici daarbij helpen. Burgemeester Carol van Eert, portefeuillehouder Partnerschap, heeft hiervoor een partnerovereenkomst getekend. G1000.nu is een onafhankelijke stichting opgericht door betrokken burgers. Zij vindt het belangrijk dat burgers zeggenschap krijgen over dat wat er gebeurt in hun land, stad of dorp. Zij ziet het G1000 burgerberaad als een uniek middel om dat te bereiken.

Het G1000 burgerberaad bestaat uit een proces dat zich in de loop van de jaren in de praktijk heeft bewezen. Met G1000 krijgen gelote inwoners zeggenschap door middel van dialoog. Stichting G1000 treedt op als organisator en zorgt voor een onafhankelijk proces. G1000.nu is geen overheidsorganisatie, maar een stichting voor en door burgers. Zij heeft geen belang in welke uitkomst dan ook van het burgerberaad en let erop dat niemand het resultaat oneigenlijk kan beïnvloeden. Zij zorgen ervoor dat het proces goed verloopt. Daarom sluit G1000.nu ook partnerovereenkomsten af, waarin de partner, in dit geval gemeente Rheden, belooft de onafhankelijkheid van de G1000 te respecteren en de resultaten serieus te nemen. De gemeente Rheden is de eerste die deze partnerovereenkomst ondertekend heeft. De bedoeling is dat alle (grotere) organisaties in de gemeente Rheden dat ook doen.

Machtsvrije dialoog

Om een ‘machtsvrije’ dialoog te kunnen voeren, en de uitkomsten niet vooraf of tussentijds te beïnvloeden, hanteert G1000 een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat de stem van elke deelnemer even zwaar telt, de deelnemers de onderwerpen bepalen waarover gesproken wordt, het ‘hele systeem’, dus de hele gemeenschap, meedoet en transparantie in proces en over inhoud. Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt Gemeente Rheden zich als gelijkwaardige partner aan de stichting.

Dit jaar gaat er een bijzonder proces plaatsvinden. Ik ben bijzonder verheugd over en trots op het feit dat door middel van een Burgerberaad geprobeerd wordt antwoord te geven op de vraag hoe we onze gemeente CO2-neutraal kunnen maken. Het is geen gemakkelijke vraag en de uitkomsten zullen zwaar wegen voor de gemeenteraad die de uiteindelijke besluiten neemt.”

Carol van Eert, portefeuillehouder Partnerschap

Van Burgertop, via Burgerfora, naar Burgerraad

De komende periode wordt gewerkt aan de organisatie van een Burgertop voor gelote inwoners. Zij ontvangen in de eerste weken van mei daarvoor een uitnodiging. Tijdens de Burgertop wordt onderzocht wat de gemeenschappelijke deler van de deelnemers is en kunnen er allerlei voorstellen en ideeën op tafel komen. Vervolgens gaan deelnemers tijdens het Burgerforum aan de slag om die verder uit te werken. De hele gemeenschap kan reageren op het werk van de deelnemers. Uiteindelijk vindt in het najaar de Burgerraad plaats. Tijdens de Burgerraad worden de verschillende voorstellen gewogen, wordt er gestemd en kan zo het Burgerakkoord worden opgesteld. De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk een besluit.


De stukken behorend bij het besluit vindt u op:

Burgerberaad – aanbesteding, partnerovereenkomst en procesopdracht Rheden – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Meer informatie over Stichting G1000.nu leest u op:

Home G1000 Burgerberaad Burgerforum en dialoog participatie

Volg ons op