Spring naar content

Verduurzaming Naeff flat Velp

Onder het genot van koffie mét gebak, thuis in de woonkamer van Jan Nijenhuis en zijn vrouw spreek ik, Arthur Hofstad adviseur duurzame ontwikkeling bij de gemeente Rheden, met Jan en Ernst Wienke. Jan is initiatiefnemer van het eerste uur en Ernst is de huidige kartrekker. Een gesprek in de Naeff flat middenin Velp die momenteel in de steigers staat vanwege een grootscheepse verduurzaming, mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Rheden.

De verduurzaming van de Naeff flat, wat houdt die nou in?

Kort gezegd komt het erop neer dat er een flinke schil om de flat heen komt: een dikke laag dakisolatie, nieuwe kozijnen, tripleglas, gevelisolatie, kierdichting en nieuwe balkons. De oude balkons vormden een open verbinding met buiten (zgn. ‘koudebruggen’), dus het is goed dat die nu ook vernieuwd worden. Jammer genoeg bleek het financieel niet haalbaar om ook een duurzame verwarming, zoals warmtepompen te realiseren. Nu worden de meest zuinige Hr-ketels toegepast. Ook is overal ledverlichting geïnstalleerd. Alle maatregelen tezamen passen in het ZEP, het zeer energiezuinig gebouwd pakket. Daarmee kwam de verduurzaming in aanmerking voor gunstige financiering. 

Hoe verloopt de verbouwing?

Die verloopt erg goed en voorspoedig. Natuurlijk, er is overlast, zoals ook nu tijdens dit gesprek (het dak wordt grondig gerenoveerd tijdens het interview, en dat hoor je). Maar dat weet je van tevoren. De mensen van aannemer Reinbouw uit Dieren zijn erg vriendelijk en behulpzaam en werken hard. De werkzaamheden van de onderaannemers zijn goed op elkaar afgestemd. Daardoor ligt de planning op schema.

afbeelding van bewoners Neaff flat in Velp, vanwege de verbouwing van hun flat

Wat vinden de medebewoners van de verbouwing?

Op een enkeling na horen we eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Een buurvrouw vertelde enthousiast dat het dankzij de isolatie van de zijgevel niet meer vroor in haar voorraadkast! En een ander vertelde dat zij al enkele dagen geen kachel had hoeven aandoen vanwege de isolatie.

Hoeveel water moest er door de IJssel stromen voordat gestart kon worden met de verbouwing?

Veel, heel veel. En niet alleen veel water. Er is ook veel koffie aan deze tafel gedronken met experts, aannemers, medebewoners én zelfs met de kinderen van bewoners. Ik ben in 2015 begonnen met de plannen, na een bezoek aan een bouwbeurs voor VvE’s met mede-initiatiefnemer Xander de Wit van Assink Makelaardij. Na inspectie bleken veel balkons niet meer goed, die moesten worden vervangen. Al gauw kwam van het een het ander. Als je dan toch met het balkon aan de slag gaat, kun je beter ook gelijk de gevel doen en als je dan toch dat doet, dan … Afijn, uiteindelijk rolde er een totaalverbouwingsplan uit van meer dan twee miljoen euro. Aanvankelijk ook inclusief zonnepanelen en warmtepomp, maar die zijn door de hoge kosten voorlopig nog te hoog gegrepen.

Hoe verliep het proces?

Nadat ik het totaalplan in beeld had, kreeg ik vrijwel alle medebewoners na tal van bezoekjes wel mee. Ook nadat het financiële plaatje steeds duidelijker werd. Lange tijd was de insteek dat het met gesloten beurzen moest kunnen (verhoging van de servicekosten wegstrepen tegen lagere energielasten), maar dat bleek gaandeweg niet meer mogelijk. Het proces werd vertraagd en daardoor konden we pas starten met verbouwen in de periode waarin de energieprijzen omhoog gingen, grondstoffen steeds schaarser en dus duurder werden, de inflatie steeg en personeel steeds moeilijker te vinden.

Met veel geduld, even slikken (bijvoorbeeld toen het project door vertraging weer een ton duurder werd) en weer doorgaan en grenzeloos enthousiasme is het gelukt om het verduurzamingsplan er gefinancierd en al doorheen te loodsen en zo konden we eind vorig jaar dan eindelijk starten met de verbouwing. 

En wat was de rol van de gemeente daarin?

De gemeente Rheden heeft zelf natuurlijk ook veel ambities op energie- en klimaatgebied. Als zij in 2040 energieneutraal wil zijn, dan moeten er nog heel wat van dit soort projecten gerealiseerd worden. Daarom ondersteunde de gemeente ons. Door mee te denken bij een soepele verlening van de omgevingsvergunning, en met een eenmalige lening van vier ton voor een periode van 30 jaar. Daarmee was de financiering rond.

Waar kijken jullie het meest naar uit?

Naar eind mei, begin juni, dan is de verbouwing als het goed is klaar en kunnen we een feestje vieren. Dat hebben we wel verdiend! 

Nog tips voor andere VvE’s?

Ja, genoeg! Ga in ieder geval niet het wiel opnieuw uitvinden. Dat hoeft gelukkig niet meer en bespaart je ontzettend veel tijd. Schakel op tijd een bouwtechnicus en begeleider in. Dat kost wel wat, maar dat haal je er uiteindelijk ook dubbel en dwars uit!

Wethouder Dorus Klomberg is blij dat de gemeenteraad in 2019 heeft ingestemd met het verstrekken van deze lening: “Het verduurzamen van woningen en gebouwen in onze gemeente vond ik erg belangrijk. Met deze pilot krijgen wij inzicht op welke wijze wij VvE’s hierbij kunnen ondersteunen. Duurzame woningen en gebouwen dragen voor een belangrijk deel bij aan het verminderen van ons energiegebruik.”

Volg ons op