Spring naar content

Alle resultaten van de peilingen Grootschalige Opwek op een rijtje

Rheden Spreekt

Via het panel Rheden Spreekt hebben maar liefst 964 inwoners meegedaan. Het is positief dat bijna iedereen het belangrijk vindt om iets aan de klimaatcrisis te doen. Mensen geven ook aan dat ze het lastig vinden om een mening te geven over zulke specifieke en complexe zaken als randvoorwaarden voor landschappelijke inpassing van bijvoorbeeld windmolens of zonnevelden.

Bekijk hier de infographic Rheden Spreekt (pdf).
En klik hier voor uitgebreide informatie over de resultaten op https://www.rhedenspreekt.nl/resultaten.html.

Swipocratie

De doelgroep onder de 35 was ondervertegenwoordigd bij Rheden Spreekt. Dus heeft de gemeente een nieuw en online instrument ingezet om met name deze jongere doelgroep te betrekken. Via deze Swipocratie hebben 447 mensen meegedaan. Iets meer dan de helft van de deelnemers is jonger dan 30 jaar. Bovendien hebben 128 deelnemers aangegeven mee te willen praten over en werken aan het vervolg.

Bekijk hier de infographic van de Swipocratie (pdf).

Opiniepijlers

Beide manieren van peilen missen de nuance die in een persoonlijk gesprek vaak de opbrengst verrijkt. Vandaar dat de gemeente er ook voor heeft gekozen de aanwonenden van de zoekgebieden uit te nodigen voor een verdiepend persoonlijk gesprek. Daar hebben 104 mensen gehoor aan gegeven. Tijdens de 1-op-1-gesprekken werd vrijuit gesproken over wat men zelf al doet aan energiebesparing en –opwekking, over de kaders die moeten gelden bij het opwekken van energie door zon en wind, over alternatieven en over wat inwoners verwachten van de gemeente.

Bekijk hier de voorkant van de infographic Opiniepeilers (pdf).
Bekijk hier de achterkant van de infographic Opiniepeilers (pdf).

Bekijk hier het uitgebreide rapport (PDF).

Betrokken inwoners

Al met al is de gemeente Rheden erg blij met alle input die inwoners hebben gegeven. En merkt zij vooral dat de betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp klimaat en duurzaamheid groot is. Er is veel bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en samen te werken. De komende twee jaar wil de gemeente samen met inwoners verder in gesprek over wat inwoners thuis en samen in de buurt kunnen doen, over de opwek van energie, over het belang van de landbouw, ons erfgoed en de natuur. Om zo een goede afweging te kunnen maken waarbij we vooraf niets uitsluiten.

Illustratie met daarop Wethouder Klomberg die in gesprek is met een inwoner van gemeente Rheden over de energietransitie

Dorus Klomberg, wethouder duurzaamheid en klimaat

De komende twee jaar wil ik graag samen met de inwoners verder in gesprek gaan over alle onderdelen van de energietransitie. Daarbij willen we alle functies meenemen: dus niet alleen grootschalig opwekken van energie maar ook wat inwoners thuis kunnen doen en samen in de buurt, met de landbouw, ons erfgoed en de natuur. Zo kunnen we tot één grote visie komen waarin we alles meenemen en een afweging maken.
Ik hoop dat de gemeenteraad mij de ruimte geeft om daarmee aan de slag te gaan. Wat daar uitkomt weet ik uiteraard niet, maar hoop dat we uiteindelijk in Rheden gezamenlijk een reële bijdrage leveren aan de energietransitie.