Spring naar content

Onze uitdaging

In onze samenleving wordt hard gewerkt aan het niet meer gebruiken van fossiele energie, zoals aardgas en aardolie. Want deze stoten veel CO2 uit en dat zorgt er onder andere voor dat de aarde opwarmt. Voor een duurzame leefwereld voor de komende generaties moeten we andere energiebronnen gebruiken, zoals energie van de zon, de wind of warmte uit de bodem. Ook voor het verwarmen van ons huis bijvoorbeeld. Onze woningen worden de komende 30 jaar geleidelijk allemaal aardgasvrij.

Deze website is een bron van informatie en inspiratie voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente Rheden. Met tips over subsidies bijvoorbeeld, en met inspirerende verhalen van inwoners over hoe zij hun huis verduurzamen. Ook vind je op de site welke initiatieven er allemaal al zijn in onze gemeente om bijvoorbeeld duurzame energie op te wekken of te besparen.

Het klimaatakkoord

Zowel internationaal als nationaal zijn er afspraken gemaakt en doelen afgesproken over het tegengaan van klimaatverandering, het terugdringen van broeikasgassen en over het aanpassen aan klimaatverandering. In Nederland hebben we een Klimaatakkoord. Dit is een overeenkomst tussen veel overheden, organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken.

Het doel van de gemeente Rheden

Rheden wil in 2040 een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we straks bestand zijn tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en dat we alle energie (warmte en elektriciteit), die nodig is voor wonen, werken, industrie, vervoer en recreëren op een duurzame manier opwekken. Dus zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. De belangrijke en eerste stap hiernaartoe is energiebesparing. Want wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Andere belangrijke stappen zijn het maximaal benutten van ‘zon op daken’, de duurzame opwek van warmte en grootschalige opwek, bijvoorbeeld met windmolens.

Lees meer over: