Spring naar content

Verkenning naar plekken voor opwek van zonne- en windenergie

Denk en praat mee over wat wél mogelijk is

Er staat binnenkort een belangrijk besluit op de agenda van de gemeenteraad van Rheden. Het gaat over het beleidskader energie en landschap. Daarbij willen we invulling geven aan welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente om grootschalig energie op te wekken door zon en wind. Daarbij kijken we niet alleen naar de mogelijkheden, maar ook naar de beperkingen.

We hebben twee verkenningsgebieden: de Velperwaarden en het buitengebied van Spankeren. Verkenningsgebieden zijn plekken die we onderzoeken op de mogelijkheden. Bij dat onderzoek hoort ook een raadpleging van de inwoners.

Het leidt tot veel discussie en dat begrijp ik. Mensen maken zich veel zorgen over de mogelijke komst van windmolens en zonnevelden. Daarom ga ik ook graag in gesprek over dit onderwerp. Dan leg ik uit wat de ambities zijn van de gemeente, maar wil ik vooral luisteren wat u beweegt, wat uw mening is.

Moeilijke opgave

Inwoners zijn bezorgd omdat deze ontwikkelingen dicht bij huis zijn. Ik begrijp dat niet iedereen zit te wachten op een windmolen waar ze dagelijks op uit kijken. Maar ik moet ook voldoen aan de bestuurlijk opdracht die ik heb in deze gemeente. En dat is die hele moeilijke opgave die we in Nederland hebben om van fossiele brandstof af te komen en naar hernieuwbare energie te komen. Zonne- en windenergie zijn twee van de mogelijkheden die bewezen en rendabel zijn en waarvan het Rijk ons vraagt om er naar te kijken in de gemeente.

Wij doen dit natuurlijk niet alleen als gemeente Rheden. We werken in de regio Arnhem-Nijmegen met 16 gemeenten en ook de provincie, waterschappen en de netbeheerder, samen om naar een oplossing te kijken. We kijken met z’n allen waar wel en geen plek is. Daar zitten belangrijke keuzes in. Bijvoorbeeld hoe je die grootschalige opwek van energie wilt plaatsen in het landschap.

Je kunt solitair hier en daar een windmolen neerzetten of een zonneveld plaatsen, maar je kunt het ook clusteren en maar een paar plekken belasten. In de regio hebben we besloten voor de clustering te gaan. Een van die clusters is het gebied rond de Velperwaarden. Aan de andere kant van de IJssel, in Duiven, Zevenaar en Arnhem, zie je zo’n clustering ontstaan. Dan ligt de vraag voor de hand of er ook aan onze kant van de IJssel windmolens kunnen komen. Dat past in de clustering.

Verkenning

Bovendien heb je hier al een bedrijventerrein, de A12 en de AVR. De landschappelijke impact is hier vrij beperkt. De Velperwaarden zijn wel een natuurgebied, dus we moeten uiteraard goed kijken of het wel of niet mogelijk is. Net als op de Veluwe kijken we in de verkenning ook naar de wespendief. De komende twee jaar willen we -als de gemeenteraad daarmee instemt- gebruiken om die verkenning te doen. Om te kijken wat er mogelijk is.

Het verbaast me niet dat er protesten zijn, want ik volg natuurlijk ook het landelijk nieuws. We zijn niet de enige gemeente die zich bezighoudt met deze kwestie en ook niet de enige waar mensen er moeite mee hebben. Het is ook een behoorlijke ingreep in de leefomgeving en in het gebruik van grond. De ruimte in Nederland is beperkt. Dat mensen daar problemen mee hebben had ik verwacht en ik vind het ook normaal.

Nodig

Mensen vragen mij vaak of kleinere maatregelen in en om huis niet voldoende zijn. Als we naar de berekeningen kijken is de grootschalige opwek van energie echt nodig, al moeten we wel doorgaan met die kleinere maatregelen. Je kijkt eerst naar zon op het dak, maakt gebruik van bedrijventerreinen en pas op het laatste moment ga je naar landschap.

De komende twee jaar wil ik graag samen met de inwoners verder in gesprek gaan over alle onderdelen van de energietransitie. Daarbij willen we alle functies meenemen: dus ook wat inwoners thuis kunnen doen en samen in de buurt, in de landbouw, het erfgoed en de natuur. Zo kunnen we tot één grote visie komen waarin we alles meenemen en een afweging maken.

Ik hoop dat de gemeenteraad mij de ruimte geeft om daarmee aan de slag te gaan. Wat daar uitkomt weet ik uiteraard niet, maar we moeten niets uitsluiten. Er kan dus uitkomen dat er windmolens of zonnevelden kunnen komen, of juist helemaal niet. En wat we dan als Rheden bijdragen aan de energietransitie.

Dilemma

Mijn dilemma is dat ik de weerstand heel erg voel, maar ik zie ook wel dat we iets moeten doen in Nederland. Het klinkt misschien een beetje plat, maar je doet het wel voor je kinderen. Ik ben er echt van overtuigd dat we voor het effect op de lange termijn moeten kiezen en niet voor de korte termijn. Dus bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering tegenover dat het iets doet met je leefomgeving, dat is mijn dilemma.

Uiteindelijk moeten we er samen uitkomen. Ik weet niet of dat in volledige harmonie gaat lukken, maar ik hoop wel dat we tot een oplossing komen waar we met z’n allen achter kunnen staan. Ik wil u dan ook graag oproepen om vanuit dat perspectief mee te denken.

Graag tot ziens!

Dorus Klomberg
-wethouder gemeente Rheden-