Spring naar content

Inwoners leggen ruim 250.000 Euro in voor Zonneveld De Bocht

De Bocht is een initiatief van de werkgroep Dieren zuid, klimaat actief voor het realiseren van een zonneveld van ruim 3000 panelen aan de Spankerenseweg te Dieren. Een belangrijk onderdeel van dit project is het mede-eigenaarschap van inwoners. Voor 250 Euro kon je mede eigenaar worden. Medio januari waren ruim 1000 participaties via de Cooperatie Rijn en IJssel uitgegeven. Met deze stand is het zeker dat het zonneveld binnenkort een feit wordt. Via de gemeente Rheden is 650.000 euro beschikbaar gekomen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Samen met de inwonersbijdragen betekent het dat de financiering rond is.

Het Zonneveld wordt aangelegd op het voormalige bedrijventerrein ‘Du Commerce’ aan de Spankerenseweg/Ambachtstraat. Van de zijde van omwonenden zijn geen bezwaren naar voren gekomen, sterker, men heeft in gesprekken aangegeven neutraal of blij te zijn met het gebruik van het terrein voor opwek van zonne-energie.

Het zo snel volstromen van de inwonersbijdrage heeft de initiatiefnemers blij verrast. Het is de eerste keer dat zij een dergelijk project ontwikkelden; Anne Jansen en Joke Hofstee van Dieren zuid-klimaat actief:

Het succes van De Bocht maakt het mogelijk meer te ondernemen in Dieren en omgeving. We hebben andere plekken en projecten op het oog.”