Spring naar content

Regenwater afkoppelen in de Oranjebuurt in Dieren

Kuny Bouman, één van de initiatiefnemers, vertelt hoe bewoners van de Oranjebuurt dit project samen van begin tot eind hebben volbracht:

“Het begon eind 2019 met de constatering dat de dakgoten van een bewoner aan vernieuwing toe waren.  Een mooi moment om eens bij de gemeente na te gaan of er iets kan met regenwater opvangen.”

Buurtbewoner Annemarie Herscheid zaagt drains op maat

“Waarom wilden we dat? Omdat het zo jammer is dat dit rechtstreeks de riolering ingaat met als gevolg dat schoon water vuil water wordt, de waterzuivering meer moet zuiveren dan nodig is. Bovendien wordt verdroging in tuinen en perken tegengegaan door te sproeien met drinkwater.

De gemeente geeft aan dat er mogelijkheden zijn met de operatie Steenbreek, de voorwaarde is dat het een buurtinitiatief is.  Na nadenken en nagaan of we daar tijd in wilden en konden steken werd het antwoord ja, want als je zelf iets kunt bijdragen aan het milieu dan is het mooi om dat te doen en het niet na te laten.

De werkgroepje heeft bij 325 adressen een brief door de bus gedaan, dit leverde ruim 60 positieve reacties op. De berichtgeving is schriftelijk gegaan, eerst met de brief, vervolgens per mail en digitale enquête, want vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen konden we geen bijeenkomst organiseren.

Nadat duidelijk werd wat de gemeente aan ondersteuning kon bieden hebben ruim 25 adressen meegedaan aan de eerste tranche in 2020 van dit project.

In de Oranjebuurt ligt nu zo’n 400 meter drain, zijn of worden een kleine 40 infiltratieputten ingegraven en zijn 25 afkoppelstenen neergelegd. Dit initiatief heeft verder gezorgd dat het bewustzijn in de wijk over de noodzaak regenwater af te koppelen en op te vangen is vergroot. Bij verschillende adressen zijn regentonnen geplaatst.
Met het aantal infiltratieputten vangen we water op van 800 vierkante meter dak, dit komt ten goede aan de tuinen, net zoals het water uit de 400 meter drain. De afkoppelstenen zorgen bij 25 regenpijpen dat  het regenwater in de tuin komt.

De werkgroep kijkt met voldoening terug op haar werk met de inzet en ondersteuning van Dirk de Rooij van de gemeente is dit allemaal gelukt , Zijn inzet is ook door de bewoners zeer gewaardeerd. Een mooie bijkomstigheid van dit project is dat meer mensen elkaar nu hebben leren kennen en ervaringen en kennis hebben kunnen uitwisselen.

Vragen en meer informatie

Contact met de gemeente

Voor eventuele reacties en vragen over wat de gemeente voor jouw buurt kan betekenen, mail je met Dirk de Rooij: d.derooij@rheden.nl.

Contact met de bewoners van de Oranjebuurt

Vragen en reacties uit de Oranjebuurt kunnen naar: Afkoppelenregenwater@gmail.com

“Samen kan en weet je meer en is het veel leuker”

 Jan van der Woude en Willem Jacobs halen de infiltratieput op