Spring naar content

Burgerraad | Vaststellen Burgerakkoord

De Burgerraad is de afsluiting van het Burgerberaad G1000Rheden  en vindt plaats op zaterdag 12 november in de Ontmoetingskerk in Dieren. De deelnemers besluiten daar samen welke voorstellen er in het Burgerakkoord komen. Het Burgerakkoord is het antwoord van de deelnemers op de vraag ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040.

Iedereen is welkom: deelnemers, partners, inwoners en andere belangstellenden.

Aanmelden kan nog: klik hier!

 

Het programma voor de dag:

9.00         Inloop, koffie en thee
9.30         Welkom
10.00       Werkplaatsen presenteren voorstellen aan panels en publiek, deel 1
12.30       Lunchpauze
13.00       Werkplaatsen presenteren voorstellen aan panels en publiek, deel 2
14.30       Koffiepauze
15.00       Zitting Burgerraad: deelnemers stemmen over voorstellen
16.30       Het Burgerakkoord wordt vastgesteld, ondertekend en overhandigd
17.00       Borrel tot 18.00 uur