Spring naar content

Nationale Grondstoffendag

Met de Nationale Grondstoffendag wordt aandacht gevraagd voor de opgave en de nieuwe rol van overheden op het gebied van hergebruik op het opwaarderen van de reststromen. De overheid is hierbij een belangrijke speler, omdat het:

  1. de aanbieder, producent en eigenaar is van die reststromen, zoals biomassa, oud asfalt en oud straatmeubilair.
  2. de aanjager is voor innovatie en implementatie door middel van aanbesteding en inkoop
  3. De afnemer kan zijn van de nieuwe producten uit deze grondstoffen.

Omdat dit kan gaan over miljoenen tonnen afval, spelen daarbij overheden een belangrijke rol om samen te werken aan Nederland Circulair 2050.

Circulaire economie is het streven naar een zo groot mogelijk waardebehoud van grondstoffen. Dat kan door hergebruik, maar ook door de grondstoffen te verwerken in een receptuur voor geheel nieuwe producten. Het lokale aspect geeft een impuls aan het bedrijfsleven; nieuwe financiële stromingen, intensievere samenwerkingen en meer werkgelegenheid.

Illustratie van Gronstoffen collectief Almere, met hierin afgebeeld grondstoffen besparing en reductie van CO2