Spring naar content

Energiecafé voor bewoners van Dieren-West

Op donderdagavond 16 februari 2023 organiseert de gemeente Rheden voor de derde keer een energiecafé voor alle inwoners in Dieren-West. In dit energiecafé wordt de stand van zaken rondom het wijkplan voor een duurzame en aardgasvrije wijk Dieren-West besproken.

Bewoners kunnen in gesprek met de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en met elkaar. Gemeente Rheden en woningcorporatie Vivare zullen vertellen wat er al gedaan is en wat er de komende tijd op de planning staat voor de wijk. Ook kunnen inwoners meepraten over het wijkplan en aangeven hoe ze hier zelf bij betrokken willen zijn. De avond wordt georganiseerd omdat Dieren-West een Wijk van de Toekomst is. De gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties werken zo veel mogelijk samen aan een duurzame en aardgasvrije wijk. Daarvoor wordt gewerkt aan een wijkplan met een praktische aanpak en projecten.

Het energiecafé is in de Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54 in Dieren. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via duurzaamwonen@rheden.nl.

Burgerraad | Vaststellen Burgerakkoord

De Burgerraad is de afsluiting van het Burgerberaad G1000Rheden  en vindt plaats op zaterdag 12 november in de Ontmoetingskerk in Dieren. De deelnemers besluiten daar samen welke voorstellen er in het Burgerakkoord komen. Het Burgerakkoord is het antwoord van de deelnemers op de vraag ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040.

Iedereen is welkom: deelnemers, partners, inwoners en andere belangstellenden.

Aanmelden kan nog: klik hier!

 

Het programma voor de dag:

9.00         Inloop, koffie en thee
9.30         Welkom
10.00       Werkplaatsen presenteren voorstellen aan panels en publiek, deel 1
12.30       Lunchpauze
13.00       Werkplaatsen presenteren voorstellen aan panels en publiek, deel 2
14.30       Koffiepauze
15.00       Zitting Burgerraad: deelnemers stemmen over voorstellen
16.30       Het Burgerakkoord wordt vastgesteld, ondertekend en overhandigd
17.00       Borrel tot 18.00 uur