Spring naar content

Nationale Klimaatweek

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer mensen en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wordt van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november de Nationale Klimaatweek 2023 georganiseerd.

Van overheid tot bedrijfsleven en van burgers tot scholieren, iedereen kan bijdragen aan een duurzamer Nederland. Een beter klimaat begint vandaag. Doe je ook mee?

Tijdens de Klimaatweek worden verschillende activiteiten georganiseerd. Klimaatburgemeesters en klimaatsupporters spelen hierbij een belangrijke rol.

Klimaatburgemeesters

Een klimaatburgemeester is een inspiratiebron voor de buurt, de vereniging of collega’s. Iemand die zich hard maakt voor duurzamer (samen)leven. Bijvoorbeeld door een buurtchallenge te organiseren die buurtgenoten uitdaagt thuis de thermostaat op 19 graden te zetten, of door het initiatief te nemen voor meer groene daken in de wijk. Ben jij iemand die anderen inspireert om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te energie besparen? En wil jij actief bijdragen aan een groener Nederland? Geef je nú op als de Klimaatburgemeester van jouw gemeente. De Klimaatburgemeesters worden tijdens de Nationale Klimaatweek in de spotlight gezet om anderen te inspireren.

Aanmelden kan hier.

Klimaatsupporters

Klimaatsupporters zijn bedrijven, decentrale overheden, instellingen en stichtingen. Maar bijvoorbeeld ook een sportvereniging, de wijkvereniging of een andere samenwerkingsvorm. Met elkaar zetten zetten deze organisaties zich in voor een beter klimaat! Klimaatsupporter ben je het hele jaar door. Tijdens de Nationale Klimaatweek laat je zien wat jouw organisatie allemaal doet, om anderen te inspireren en te activeren!

Aanmelden kan hier.