Spring naar content

Bijeenkomst Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed 14 november 2023

Maatschappelijke organisaties gezocht, die aan verduurzaming van hun gebouw willen werken.

De gemeente Rheden zoekt enthousiaste maatschappelijke organisaties die werk willen maken van verduurzaming. Een duurzaamheidscoach helpt bij het hele traject: van scan tot en met uitvoering.  

De energierekeningen zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Dat heeft jouw organisatie waarschijnlijk al gemerkt. Ook is de toekomst onzeker: de prijzen kunnen flink blijven schommelen.

Als gemeente zien we dat in gebouwen met een maatschappelijke functie nog veel duurzaamheidswinst valt te halen. Dat is goed voor de planeet en voor de portemonnee van maatschappelijke organisaties. Maar verduurzamen is ook een uitdaging: waar te beginnen? Meteen zonnepanelen of valt er al veel winst te halen met kleine ingrepen? En hoe betalen we de investeringen?

Daarom helpt de gemeente graag. Aan maatschappelijke organisaties met een eigen gebouw stellen zij een duurzaamheidscoach beschikbaar, die van A tot Z helpt om te verduurzamen.

VOOR WIE?

Maatschappelijk organisaties die een eigen accommodatie in de gemeente Rheden hebben. Denk aan sport- en cultuurverenigingen, buurthuizen, kerken en meer.

INHOUD TRAJECT

In dit traject begeleidt een duurzaamheidscoach jouw organisatie bij het verduurzamen van het vastgoed dat in eigendom is van jouw organisatie. De duurzaamheidscoach helpt daarbij van A tot Z. Dit houdt in:

 • Uitvoeren van een energiescan. Deze scan maakt inzichtelijk waar kansen liggen om te verduurzamen (van simpele aanpassingen tot omvangrijke investeringen).
 • Opstellen van een verduurzamingsplan.
 • Opstellen van een financieringsplan voor de maatregelen uit het verduurzamingsplan. Daarbij worden naast eigen middelen landelijk, regionale en lokale subsidies en fondsen in kaart gebracht en aangevraagd.
 • In kaart brengen van leveranciers en realiseren van gunstige prijsafspraken met leveranciers (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop voor de 6 deelnemende organisaties).
 • Het starten van de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Begeleiding van de uitvoering van maatregelen.

LOOPTIJD

Het project start vanaf november 2023. In de periode dec 2023 – feb 2024 worden de energiescans uitgevoerd. Daarna stelt de duurzaamheidscoach met jouw organisatie een verduurzamingsplan met financieringsplan op. Afhankelijk van factoren (beschikbaarheid leveranciers, besluitvorming, financiering etc.) start daarna uitvoering van (een deel van) de maatregelen uit het verduurzamingsplan.

DEELNEMEN

De gemeente Rheden is op zoek naar maatschappelijke organisaties die deel willen nemen aan dit traject. Deelname is niet vrijblijvend. Samen met jouw organisatie willen zij ook daadwerkelijk verduurzamen! Bij deelname committeer je je daarom aan:

 • Meewerken aan het uit laten voeren van een energiescan
 • Samen met de duurzaamheidscoach opstellen van een verduurzamingsplan en financieringsplan
 • Inbreng van eigen financiële middelen voor de uitvoering van maatregelen (naast subsidies/fondsen die met de duurzaamheidscoach worden aangesproken)
 • Daadwerkelijk uit laten voeren van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Voor deelname ontvangt u een te ondertekenen deelnemersverklaring.

Er is een beperkt aantal uren beschikbaar voor begeleiding van deelnemende organisaties. We schatten in dat 5-10 organisaties kunnen deelnemen, afhankelijk van soort organisatie en de omvang van de verduurzaming.

INFORMATIEBIJEENKOMST & VERVOLG

Op dinsdag 14 november 2023 van 20.00 – 21.30u (19.30u inloop) vindt er een informatiebijeenkomst plaats over dit project.

Locatie: Dorpshuis Willem De Zwijger
Meester B. van Leeuwenplein 3, Rheden.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via deze link. Na de bijeenkomst is er tot uiterlijk 3 december om jouw organisatie definitief aan te melden voor deelname aan het project.

MEER INFORMATIE

Arthur Hofstad Adviseur Klimaatbeleid & Duurzame ontwikkeling | Gemeente Rheden
duurzaamwonen@rheden.nl