Spring naar content

Van Burgerakkoord naar Duurzaamheidsagenda

In het Burgerakkoord staan de 38 voorstellen uit het Burgerberaad.
Bekijk en lees het hele Burgerakkoord eenvoudig via www.G1000Rheden.nl. Met deze voorstellen levert het burgerberaad een bijdrage aan de manier waarop we straks CO2 neutraal kunnen zijn.

De Duurzaamheidsagenda is de vertaling van het Burgerakkoord door de gemeente Rheden. Ze laat in deze agenda zien met welke projecten en activiteiten we concreet aan de slag gaan en wat daarvoor nodig is.

Ruim een jaar geleden gingen zo’n 400 inwoners met elkaar in gesprek over de opgave om in 2040 te wonen in een gemeente die CO2-neutraal is. Eind vorig jaar heb je via de Regiobode kennis gemaakt met een aantal inwoners die deel hebben genomen aan het Burgerberaad en mee hebben geschreven aan de voorstellen die in het Burgerakkoord zijn opgenomen. Er wordt druk gewerkt aan het vertalen van het Burgerakkoord naar een Duurzaamheidsagenda 2023-2026. We willen je graag meenemen in de reis die we samen hebben afgelegd van 25 juni 2022 tot nu.

Alle gemeenten van Nederland werken aan maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en energie CO2-neutraal op te wekken. Soms zijn lastige keuzes nodig. De gemeente wil dit niet alleen doen, maar samen met haar inwoners. Daarom zijn in Rheden inwoners en andere betrokkenen met elkaar in gesprek gegaan over wat zij belangrijk vinden op weg naar een CO2-neutrale gemeente.

Burgertop

In juni 2022 vindt de Burgertop vindt plaats met ruim 400 ingelote deelnemers. Inwoners gaan met elkaar en met ambtenaren, politici en ondernemers in gesprek over wat zij belangrijk vinden en stemmen over de thema’s.

Werkplaatsen

In de periode juli tot en met oktober komen de verschillende werkgroepen drie keer bij elkaar. Zij werken de onderwerpen verder uit tot concrete voorstellen.

Werk in uitvoering

De deelnemers aan de burgerraad vormen een klankbordgroep met 35 deelnemers. Naast de klankbordgroep zijn er werkgroepen actief die zich inhoudelijk buigen over de belangrijkste thema’s: lokale energie en duurzame woningen, de natuur onze bondgenoot, openbaar groen en bewustwording en consuminderen.

De gemeenteraad

29 november 2022: Burgemeester Carol van Eert biedt het burgerakkoord aan de gemeenteraad aan. De raad besluit om dit Burgerakkoord te vertalen naar een Duurzaamheidsagenda tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het anders te doen.

De Burgerraad

November 2022: de tien werkplaatsen presenteren hun voorstellen aan elkaar en aan deelnemers aan de Top. In de Burgerraad, met 152 deelnemers, wordt onder voorzitterschap van burgemeester Van Eert gestemd over de voorstellen. Van in totaal 48 voorstellen zijn er na de stemming 38 overgenomen in het Burgerakkoord.

De gemeente praat met de klankbordgroep en de werkgroepen over de manier waarop we de voorstellen uit het Burgerakkoord kunnen realiseren. Dit wordt vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2023-2026. Het college van B&W biedt deze agenda in oktober aan de gemeenteraad aan.
Houd de Regiobode in de gaten voor meer mooie verhalen over onze reis naar een CO2 neutrale gemeente. En neem ook eens een kijkje op het digitale duurzaamheidsplatform in ontwikkeling: www.watisjouwrheden.nl. Één van de voorstellen uit het burgerakkoord gaat over het verbeteren en uitbouwen van dit platform. Heb je hier ideeën over meld ze via de site.

“Een duurzaamheidsbeweging in Rheden, dat zou echt super zijn”

Corinne Daemen

Aan het woord is Corinne Daemen uit Dieren. In het dagelijks leven professioneel betrokken bij water en milieu, nu als vrijwilliger actief in de Klankbordgroep Burgerakkoord Rheden: “Toen de uitnodiging voor de Burgertop op de deurmat viel was dat voor mij een kans om als burger mijn betrokkenheid vorm te geven. Ik vond het ontzettend leuk, ook in de werkgroepen, om te helpen het enthousiasme vast te houden, samen te bepalen wat belangrijk is en dit concreet te maken”.

“De kracht van de Klankbordgroep is dat we vanaf het begin alles met elkaar hebben vormgegeven zodat het ook voor iedereen prettig blijft. Mensen willen soms andere dingen, die willen aan de slag, vragen wat de gemeente doet en hoe we dat samen kunnen doen. Al die kennis en kunde van inwoners is geweldig. We hebben het mandaat gekregen van de Burgerraad om de vertaling van het burgerakkoord door de gemeente te monitoren; herkennen we ons in de duurzaamheidsagenda, hebben we dat ook zo bedoeld? Dat is onze focus. Daarom werken we vanuit een eigen rol samen met de gemeente. We weten niet waar we over een jaar staan maar dit kan zomaar het begin zijn van een
duurzame beweging”.