Spring naar content

Duurzame energie opwekken in Rheden

Wat is er aan de hand?

  • Fossiele brandstoffen raken op, zoals kolen, olie en gas
  • Fossiele brandstoffen zorgen voor veel CO2 uitstoot
  • CO2-uitstoot leidt tot klimaatverandering
  • Klimaatverandering (zoals perioden met extreme droogte of piekbuien) verstoort de natuur

Een van de oplossingen: Duurzame energie, bijvoorbeeld aardwarmte, zon en wind

  • Geen luchtvervuiling
  • Weinig CO2 uitstoot
  • Behoud van milieu

Landelijke afspraak

In 2030 wekken 30 regio’s in Nederland samen 35 Twh duurzame energie op land op.

Samen kijken, hoe en waar

Samen met partners, zoals natuurmonumenten, dorpsbelangen, wijkinitiatieven etc.. We ontwikkelen beleid, ook samen met de regio, genaamd Regionale Energie Strategie (RES).

Zoekgebieden

Een eerste stap is de omgeving van De Beemd, Velperwaarden en Spankeren, verder te onderzoeken op mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie uit zon en/of wind. Ook zijn er kansen voor zonnepanelen op grote daken en kleine zonnevelden in en rond onze dorpskernen.

Zonnepanelen

We stimuleren bedrijven en inwoners om zonnepanelen te leggen.

We doen het samen met de inwoners

Met inwoners voeren we gesprekken over wat noodzakelijk, wenselijk haalbaar en acceptabel is. We nemen dit mee in ons beleid. Tot begin 2021 gaan we met inwoners in gesprek over ons toekomstig beleid ten aanzien van de opwek van duurzame energie.

Duidelijkheid voor de toekomst

Medio 2021 besluit de Gemeenteraad of het beleid ten aanzien van de opwek van duurzame energie op land kan worden vastgesteld. De uitwerking van dit beleid gebeurt vervolgens in dialoog met inwoners, initiatiefnemers en de gemeente.

Ons doel is

Duurzame energie opwek voor de bescherming en behoud van onze natuur.

Mijn Rheden, onze energie!