Spring naar content

UPDATE 5-10-2023:
Een nieuwe versie van het wijkuitvoeringsplan Dieren-West is gereed!

De komende weken, tot 1 november 2023 ligt het plan officieel ter inzage en kunnen inwoners en andere betrokkenen een reactie geven.

Het wijkuitvoeringsplan, waarin staat beschreven hoe gemeente Rheden denkt dat de wijk aardgasvrij wordt, is op meerdere plekken aangepast door de vele reacties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen. Van juni tot en met augustus 2023 lag het eerste werkdocument van het wijkuitvoeringsplan voor ter consultatie en kon iedereen die dat wilde zeggen wat ze ervan vonden. Zo is er naar aanleiding van de consultatiefase meer aandacht voor de rol van de huurder en verhuurder, de rol van bedrijven en instellingen in de wijk en komt ook de hybride warmtepomp meer naar voren als kansrijke (tussen)stap naar een aardgasvrije wijk.  

Dat het definitief concept wijkuitvoeringsplan Dieren-West nu officieel ter inzage ligt betekent dat gemeente Rheden per reactie moet aangeven wat zij ermee doet. Alle reacties komen in een reactienota terecht en op basis daarvan wordt het definitief concept plan bijgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Die kan vervolgens besluiten het wijkuitvoeringsplan vast te stellen.

Op- of aanmerkingen over het Wijk Uitvoeringsplan?

Laat het ons gerust weten!


Wijkuitvoeringsplan Dieren-West

Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Dieren-West is zo’n wijk. Bewoners, gemeente Rheden en andere wijkpartners bekijken samen hoe de wijk stap voor stap van het aardgas af kan. Onderaan deze pagina kun je het werkdocument Wijkuitvoeringsplan en de daarbij horende bijlagen bekijken.

Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Samen met experts, diverse inwoners en andere betrokken partijen binnen de gemeente Rheden is er het afgelopen anderhalf jaar verkend op welke manier Dieren-West aardgasvrij kan worden gemaakt. In het voorlopige werkdocument Wijkuitvoeringsplan (WUP) staat dat zij over 10 jaar, in 2033, aardgasvrij willen zijn en dus op een alternatieve, duurzame manier de woningen verwarmen, warm tapwater krijgen en elektrisch koken. Dat willen zij bereiken door ambitieus in te zetten op energiebesparing, door zonnepanelen op daken, door te kiezen voor (all electric) warmtepompen en door het elektriciteitsnetwerk op orde te brengen.

Buurtagenda Dieren-West

De komende tijd gaat de gemeente Rheden actief de wijk in met het voorlopige werkdocument WUP om te vragen wat de wijkbewoners vinden van aardgasvrij worden in het algemeen en van het wijkuitvoeringsplan in het bijzonder. Zo worden er binnenkort inloopspreekuren, een energiecafé en een bijeenkomst over natuurvriendelijk isoleren georganiseerd. Bekijk de agenda waar onder andere de activiteiten voor Dieren-West staan vermeld.

Een kort interview met Arthur Hofstad (Gemeente Rheden), over het werkdocument Wijkuitvoeringsplan Dieren-West, waarbij hij o.a. vragen beantwoord over het proces van dit plan en hoe nu verder.
Geef jouw mening over het WUP!

Het voorlopige werkdocument WUP is nu klaar. Tot eind augustus 2023 kun je via de button hieronder jouw mening geven over het plan. Met alle reacties past de gemeente Rheden het wijkuitvoeringsplan aan tot een definitief concept. Komend najaar stelt de gemeenteraad het wijkuitvoeringsplan dan definitief vast.

Bekijk hieronder het Werkdocument Wijkuitvoeringsplan Dieren-West en de bijlagen

Op- of aanmerkingen over het WUP?

Heb je op- of aanmerkingen over het werkdocument Wijkuitvoeringsplan Dieren-West, laat het ons dan gerust weten! Reageren kan ook via dit formulier.

Wil je reageren?