Spring naar content

Van Burgerakkoord naar Duurzaamheidsagenda 2023 – 2026

Tijdens het Burgerberaad G1000 Rheden, dat in 2022 gehouden is, zijn circa 400 ingelote inwoners, ondernemers, vrijdenkers en ambtenaren en politici met elkaar in gesprek gegaan over de opgave hoe we in 2040 kunnen wonen in een gemeente die CO2-neutraal is. Het resultaat is een “Burgerakkoord Rheden CO2-neutraal” met 38 voorstellen over o.a. biodiversiteit, consuminderen, lokale voedselproductie, voorlichting op scholen, lokale energie en nog veel meer.

Benieuwd wat er met het Burgerakkoord wordt gedaan?

Op dit moment werkt de Gemeente Rheden samen met inwoners aan de vertaling van het burgerakkoord in een zogeheten ‘duurzaamheidsagenda’ voor Rheden. Zij willen je graag meenemen in de reis die is afgelegd van 25 juni 2022 tot nu met alle informatie verwerkt in een infographic.

Volg ons op