Spring naar content

Voorlopige werkdocument Wijkuitvoeringsplan (WUP) Dieren-West

Samen met experts, diverse inwoners en andere betrokken partijen binnen de gemeente Rheden is er het afgelopen anderhalf jaar verkend op welke manier Dieren-West aardgasvrij kan worden gemaakt. In het voorlopige werkdocument Wijkuitvoeringsplan (WUP).pdf (3 MB) staat dat zij over 10 jaar, in 2033, aardgasvrij willen zijn en dus op een alternatieve, duurzame manier de woningen verwarmen, warm tapwater krijgen en elektrisch koken. Dat willen zij bereiken door ambitieus in te zetten op energiebesparing, door zonnepanelen op daken, door te kiezen voor (all electric) warmtepompen en door het elektriciteitsnetwerk op orde te brengen.

Volg ons op