Spring naar content

Onze klimaataanpak

In februari 2019 hebben we in de gemeente Rheden een plan vastgesteld: het beleidskader voor klimaataanpak. Daarin staat op hoofdlijnen welke stappen we van 2019 tot 2022 met elkaar gaan zetten om uiteindelijk een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente te worden. Ook staat in het beleidskader hoe we inwoners hierbij betrekken. Daarnaast hebben we een Klimaat programmaplan 2019 – 2022; daarin staan allerlei concrete acties beschreven die we op dit moment uitvoeren.

Beide documenten, het Beleidskader voor klimaataanpak en het Klimaat Programmaplan, vind je als download op de pagina van Rheden.nl. Klik op deze link om naar die pagina te gaan.

Waarom moeten we naar een CO2-neutrale gemeente? Bekijk de animatie:

Concrete doelen gemeente Rheden tot 2022

Voor de komende jaren hebben we vier concrete doelen afgesproken:

  • Bewustwording: inwoners en ondernemers zijn zich bewust van hun aandeel in de klimaatopgave en handelen ernaar.
  • Energiebesparing: elk jaar besparen we 1,5% op het totale energieverbruik.
  • Duurzame energie opwek: in 2023 wekken we 16% van al onze energie duurzaam op.
  • Klimaatadaptatie: oftewel, ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en het beperken of voorkomen van wateroverlast, verdroging en hittestress.

Hoe komen we tot lokaal beleid

Wat is er aan de hand en welke stappen moeten we zetten om de verandering in ons klimaat zo veel mogelijk af te remmen? En met welk lokaal, regionaal en nationaal beleid hebben we rekening te houden? In deze plaat staat het overzichtelijk weergegeven. Klik op de afbeelding om deze op ware grootte te zien.