Spring naar content

Van het aardgas af

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. De gemeente Rheden wil dit al in 2040 bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af. Dat noemen we de warmtetransitie.

De warmtetransitie starten we in Rheden met de warmtetransitievisie (WTV). Daarin brengen we in beeld hoe, waar en wanneer we in Rheden geleidelijk aan van het aardgas af gaan. Dat doen we naar alle waarschijnlijkheid wijk voor wijk. De meest kansrijke wijken komen het eerst aan de beurt. Wijken uit de jaren ’60 en ’70 zijn bijvoorbeeld kansrijk, maar ook wijken met een bovengemiddeld woningcorporatiebezit. In Rheden lijken op dit moment vooral de wijken Velp onder de spoorlijn, de kern Rheden en Dieren boven de spoorlijn het meest kansrijk om als eerste van het aardgas af te gaan.

Fasering

Het proces verloopt in fases. Inwoners betrekken we hierbij. En de gemeenteraad heeft in de besluitvorming van de definitieve aanpak een belangrijke rol.

Warmtevisie gemeente Rheden

De warmtevisie laat zien waar, wanneer én hoe de verschillende wijken van Rheden in de komende jaren geleidelijk aan van het aardgas af gaan. Samen met woningcorporatie Vivare, netbeheerder Liander, vertegenwoordigers van verschillende buurtinitiatieven, het waterschap en gemeentelijk medewerkers hebben we gesproken over wat er wel en niet kan.

De gemeenteraad stelt de warmtevisie uiteindelijk vast. Elke vijf jaar bekijkt de gemeente vervolgens of we de warmtevisie moeten bijstellen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn.