Spring naar content

Opwek duurzame energie

Zowel wereldwijd, landelijk als regionaal hebben we afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie. Ook gemeente Rheden moet en wil een bijdrage leveren aan deze grote opgave. Dat gaan we doen door energie te halen uit bijvoorbeeld de zon en uit de warmte van de IJssel.

De Regionale Energie Strategie (RES)

Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s; Rheden hoort bij de regio Arnhem en Nijmegen. Samen werken we aan een Regionale Energie Strategie (de RES). Daarin onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land, met windmolens en zonnevelden, en het gebruik van (boven-)regionale warmtebronnen. In juni 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de RES 1.0. De RES is een meerjarig traject. Na de RES 1.0, volgt de RES 2.0, RES 3.0 enzovoorts.

Kijk en lees mee:

Onze lokale aanpak: het beleidskader Energie en Landschap

Naast de RES werkten de gemeente Rheden en inwoners aan een gemeentelijk beleidskader Energie en Landschap. Het beleidskader beschrijft op welke plekken in onze gemeente windmolens en zonnevelden eventueel landschappelijk ingepast kunnen worden en onder welke voorwaarden. De gemeente Rheden voerde gesprekken met inwoners over wat wenselijk, haalbaar en acceptabel is. Ook werd er gesproken over hoe inwoners betrokken zouden moeten worden bij projecten voor zonnevelden en windmolens. Daarover gaat het beleidskader Samen Energie Opwekken. In juni 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over deze beleidskaders.

Zijn er concrete initiatieven in jouw omgeving? Dan word je daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Een initiatiefnemer is namelijk verplicht om de omgeving te informeren en bij een project te betrekken. Samen wordt dan bekeken hoe de samenwerking, om tot een goede inpassing te komen, zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.